Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı Sağlık Kurul Raporu'na İlişkin Duyuru
09.10.2023

T.C.
OLTU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

         14/09/2021 tarih ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği,

 

  • İnfaz ve Koruma Memuru adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (Tıklayınız).
  • İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)
  • Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Örnek:

“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.”

            “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.”

 ibaresinin bulunması gerekmektedir.

İşbu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

        Duyurulur. 09.10.2023

Adres

Şehitler Mahallesi Kale Caddesi No:1 PK:25400 Erzurum / Oltu

Telefon

+90 442 816 22 06

+90 442 816 45 52

E-Posta

oltucbsisaretadalet.gov.tr