Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Denetimli Serbestlik Mevzuatı

 

DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ KANUNLAR :
6411Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5402Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
5395Çocuk Koruma Kanunu
5237Türk Ceza Kanunu
5275Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5271Ceza Muhakemesi Kanunu
4857İş Kanunu
5560Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
6291Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GENELGELER
2009/82Sağlık Bakanlığı'nın "Denetimli Serbestlik Tedbirleri Uygulanan Kişilerin Tedavileri" Genelgesi

22 Aralık 2009

139/1Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Ders ve Ek Ders Hakkında Genelge

06 Eylül 2012

 

DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER:
Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

 

DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ TÜZÜKLER
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

 

DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ PROTOKOLLER
Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı İşbirliği Protokolü
Adres

Şehitler Mahallesi Kale Caddesi No:1 PK:25400 Erzurum / Oltu

Telefon

+90 442 816 22 06

+90 442 816 45 52

E-Posta

oltucbsisaretadalet.gov.tr