Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Denetimli Serbestlik Sıkça Sorulan Sorular

 1. Denetimli Serbestlik Nedir ? Denetimli serbestlik ne iş yapar?

  Yanıt:
  Denetimliserbestlik; kapsamı kanunlarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesini kapsayan faaliyet ve uygulamaların bütünüdür.
  Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

 2. Hapse girmeden cezamı denetimli serbestlik altında çekebilir miyim?

  Yanıt:
  Kişi hakkında mahkemeler tarafından TCK 50,51 ve 191; CGTİHK 107 ve 110/2; CMK 231/8 maddeleri gereğince verilen hapis cezasına alternatif yaptırım veya tedbirlere hükmedilmesi ve mahkeme tarafından yüklenen yükümlülüklere uyulması halinde verilen ceza hapse girmeden toplum içinde infaz olunur.

 3. Denetimli serbestlik ile ilgili soru ve sorunlar konusunda nasıl destek alabilirim ?

  Yanıt:
  Denetimli serbestlik ile ilgili yaşadığınız her türlü sorunda, ikametgahınızın bulunduğu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmanız halinde soru ve sorunlarınıza cevap verilecektir. (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri iletişim adresleri için tıklayınız....)

 4. Denetimli Serbestlikte yükümlülüklerime uymadığımda ne olur?

  Yanıt:
  Verilen mahkeme kararının türüne göre kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır

 5. Hangi Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmam gerekiyor.?

  Yanıt:
  İkametgahınızın bulunduğu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri iletişim adresleri için tıklayınız....

 6. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri idari yönden nereye bağlıdır?

  Yanıt:
  Denetimli serbestlik müdürlükleri idari yönden Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıdır.

 7. Denetimli serbestlik kapsamında kimler meslek edindirme kursuna katılabilir.?

  Yanıt:
  İşlemiş oldukları suç nedeniyle verilen cezaların mahkemece denetimli serbestlik tedbirine çevrilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri olarak da meslek edindirme kursuna katılma yükümlülüğü verilmesi halinde kişiler meslek edindirme kurslarına katılabilir.

 8. Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında verilen eğitimler sonunda iş imkanı sağlanıyor mu?

  Yanıt:
  Denetimli serbestlik kapsamında verilen eğitimler sonunda kazınılan meslekler genelde güncel olan ve iş bulma imkanı yüksek olan meslekler olduğundan mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin iş bulma şansları artmaktadır.

 9. Konutta infaz nedir? Kimler hapis cezasını konutta çekebilir?

  Yanıt:
  Konutta infaz, mahkemece verilen hapis cezasının, Kanunda sayılan durumların mevcut olması halinde kişinin kendi konutunda infaz edilmesidir.
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110'uncu maddesinin ikinci fıkrasına gereğince;
  a) Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,
  b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,
  c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl,veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.

 10. Konutta infaz hangi hallerde ihlal edilmiş sayılır.?

  Yanıt:
  Konutta infaz cezası, kişinin belirlenen konutunu haklı ve geçerli mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak terk etmesi halinde ihlal edilmiş sayılır.
  Konutta infaz cezasına geçerli bir mazereti olmaksızın uyulmaması halinde cezanın baştan itibaren ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

 11. Denetimli serbestlik kapsamında teslim alınan ehliyet ve ruhsat belgeleri ne zaman iade edilir?

  Yanıt:
  Denetimli serbestlik tedbiri sona erdiğinde ilgili kişinin dosyası kapanır ve sürücü belgesi kişinin kendisine teslim edilir.

 12. Kamuya yararlı işlerde ücretsiz olarak çalışma cezası nedir?

  Yanıt:
  Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesi gereğince; mahkemece hakkında hapis cezası verilen kişinin cezasının tamamı veya bir kısmı, Kanunda sayılan durumlarda, ceza infaz kurumunda çekmesi yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle toplum içinde kamuya faydalı işlerde (örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme vb.) ücretsiz çalışarak infaz etmesidir.

 13. Ceza infaz kurumunda bulunan bir kişinin cezasının kamuya yararlı bir işte çalışarak infaz edilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir.?

  Yanıt:
  Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde,  cezalarının  koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına,infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, cezasını koşullu salıverilme tarihine kadar;- Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması veya - Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
  - Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
  - Belirlenen programlara katılması,
  yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına Denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir.

 14. Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasında herhangi bir ücret (yol, yemek vb.) ödenir mi?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı; ücretsiz olarak yapılır. Ancak hükümlü, çalışacağı kurum ve denetimli serbestlik müdürlüğü ile birlikte imza altına alınan çalışma protokolünde yol, yemek ve bunun gibi ücretlerin ödenmesi kararlaştırılabilir.

 15. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında birlikte çalışılan kişilerce çalışan kişinin hükümlü olduğu biliniyor mu?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı sırasında imzalanan üçlü çalışma protokolü dahilindeki yönetici konumundaki kişiler ilgili kişinin hükümlü olduğunu bilmekle birlikte, gizlilik prensibi gereği çalışılan diğer kişiler durumdan haberdar edilmezler.

 16. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası bittikten sonra aynı kamu kurumunda ücretli olarak çalışmaya devam edilebilir mi?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bittikten sonra, kişinin aynı kurumda çalışması ancak kamu personeli alımı mevzuatına uygun olarak yapılabilmekle birlikte, çalışılan kurumun ihtiyaç ve insiyatifine göre ücretli olarak çalıştırılabilir.

 17. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında sigorta yapılıyor mu .?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezasının infazı sırasında 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre sigorta yapılmaz.

 18. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası alan kişiler ne tür işlerde çalıştırılıyor?

  Yanıt:
  Hakkında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilen kişilerin çalışacağı işler hükümlünün durumu göz önünde bulundurularak hizmetler listesi doğrultusunda mahkemece belirlenir. (Örneğin ağaç dikim ve bakımı, genel hizmetler, temizlik ve badana boya işleri vb. işler.) Hükümlünün çalışacağı yer kişinin ikametgahı, yaptığı iş ve isteği de dikkate alınarak denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirlenir.
  Hükümlüler;
  -Belediyelerin park ve bahçe işlerinde,
  -Okulların bakım ve onarım işlerinde,
  -Kaymakamlık hizmet binalarının temizliğinde,
  -Karakollarda temizlik işlerinde,
  - Kızılay Derneği?nde çadır dikim işlerinde,
  - Halk kütüphanelerinde çalıştırılmaktadırlar.
  -Sıhhi tesisatçı ve elektrikçi gibi meslek sahibi hükümlüler mesleklerine uygun işlerde çalıştırılmaktadırlar.

 19. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında gece çalışılabilir mi?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası infaz edilirken hükümlünün özel durumları dikkate alınarak gece de çalıştırılabilir.

 20. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında günde en az ve en fazla kaç saat çalışılabilir?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımının infaz süresi, saat hesabıyla belirlenir. Bir gün dört saat olarak hesap edilir. Hesaplamada, mahkeme kararında yer alan gün sayısı dört saat ile çarpılarak toplam çalışma süresi belirlenir. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on, en çok kırk saat çalıştırılır.
  Hükümlünün çalışacağı gün ve saatler denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroca; kendi işi, aile veya eğitim yaşamı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.

 21. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası sırasında kişi hastalanırsa ne olur?

  Yanıt:
  Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı veya yükümlülüğünün infazında, hastalık halinde sanık veya hükümlü, durumu derhal çalıştığı yerdeki kurumun yetkilisine ya da iş yerindeki sorumlu kişiye; ayrıca denetim görevlisi veya denetleme memuruna bildirerek raporunu ibraz eder. Raporlu olunan süre infazdan sayılmaz. Yangın, deprem, sel, kaza, birinci derece yakınının ölümü, çalışma protokolünün sona ermesi ve benzeri gibi zorunlu haller ile sanık veya hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretinin bulunması halinde çalışılamayan günler infazdan sayılmaz. Yukarıda sayılan haller ihlal olarak değerlendirilmez.

 22. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?

  Yanıt:
  Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurması üzerine ilgili sağlık kurumuna sevk edilir. Sanık veya hükümlünün beş gün içinde sağlık kurumuna başvurması istenir. Sağlık kurumunca yapılan tetkik ve muayene sonucu, bağımlı olmayanların hakkında takip programı hazırlanarak sanık veya hükümlüye bildirilir. Yapılan tetkik ve muayene sonucunda bağımlı olduğu anlaşılanlar ise, sağlık kurumunca madde bağımlılığı tedavi merkezine sevk ederek, durumu denetimli serbestlik müdürlüğü veya büroya bildirir. Sanık veya hükümlü üç gün içinde madde bağımlılığı tedavi merkezine başvurur ve tedaviye başlanır. Ayrıca sanık veya hükümlüye rehberlik etmek üzere bir rehber görevlendirilir. Rehberlik hizmeti tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam eder.Yükümlülüklerin ihlal edilmemesi halinde kişinin cezası infaz edilmiş sayılır.

 23. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi yurt dışına çıkabilir mi.?

  Yanıt:
  Mahkemece, kişi hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararı ile birlikte yurt dışına çıkışın yasaklanmaması durumunda yurt dışına çıkmaya engel bulunmamaktadır.Fakat hükümlü ilgili sağlık kuruluşu tarafından hazırlanan tedavi programına ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan denetim planına uymak zorundadır. Bu yükümlülüklere uymaması halinde yükümlülük ihlal edilmiş olur.

 24. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi çalıştığı işine devam edebilir mi.?

  Yanıt:
  Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişinin çalışma ve sosyal hayatında yükümlülüklere uyduğu sürece hiçbir değişiklik olmaz. Tedavi ve denetimli serbestlik kararının başarıyla infaz edilebilmeleri için hükümlülerin sosyal hayatlarının devamı zorunlu görülmektedir.

 25. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde madde tedavisi yapılıyor mu.?

  Yanıt:
  Denetimli serbestlik müdürlüğünün madde tedavisi yaptırabilmesi için mutlaka mahkeme tarafından kişi hakkında verilmiş tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiş olması gerekmektedir.

 26. Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisi nasıl yapılmaktadır.?

  Yanıt:
  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında mahkemelerce tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmektedir.
  Madde bağımlılarının tedavileri Sağlık Bakanlığı?na bağlı Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinde (AMATEM?lerde) yapılmaktadır. Tedavinin ne kadar sürede ve nasıl yapılacağına dair Sağlık Bakanlığının 22 Aralık 2009 tarih ve 2009/82 sayılı bir genelgesi bulunmaktadır. Bağımlılara, bu merkezlerde tedavi edildikten sonra bir yıl süreyle denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli uzmanlar tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Genelgeye ulaşmak için tıklayınız....

 27. Rehberlik hizmeti nedir.? Kimler tarafından verilir?

  Yanıt:
  Rehberlik hizmeti, denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan ya da olmaması halinde diğer kurumlardan görevlendirilen uzmanlar (psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve öğretmen) tarafından verilir. Rehberlik, kişinin zararlı alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunup yol gösterme; sosyal çevresi ile görüşerek istişarelerde bulunularak; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişmenin takip edilmesi hizmetidir.

 28. Denetimli Serbestlik kapsamında çocuklara yönelik ne tür çalışmalar yapılmaktadır ?

  Yanıt:
  Denetimli serbestliğe gelen her bir çocuk için;
  - Uzman personel (psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmen) görevlendirilmektedir.
  - Risk ve ihtiyaç değerlendirilmesi yapılmaktadır.
  - Psiko-sosyal destek programları uygulanmaktadır.
  - Aile ve okulla işbirliği yapılmaktadır.
  - Mahkemeye düzenli olarak rapor sunulmaktadır.

 29. Koruma kurullarınca yapılan yardımlardan faydalanma şartları nelerdir?

  Yanıt:
  Suçtan zarar gören mağdurlar veya yasal temsilcileri ya da eski hükümlüler veya yasal temsilcileri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Koruma Kurulu'na başvurarak koruma kurullarından yardım talebinde bulunabilir.

 30. Koruma kurulları kapsamında açılacak olan meslek edindirme kursuna kimler katılabilir?

  Yanıt:
  Suçtan zarar gören kişiler veya yasal temsilcileri eski hükümlüler veya yasal temsilcileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Koruma Kurulu'na başvurulması halinde meslek edindirme kurslarına katılabilirler.

Adres

Şehitler Mahallesi Kale Caddesi No:1 PK:25400 Erzurum / Oltu

Telefon

+90 442 816 22 06

+90 442 816 45 52

E-Posta

oltucbsisaretadalet.gov.tr