Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Aşçı, Hemşire, Erkek İnfaz ve Koruma Memuru, Et Endüstri Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Ziraat Teknisyeni Nihai Başarı Listesi
04.10.2023

T.C.
OLTU ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli Aşçı, Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru, Sözleşmeli Et Endüstri Teknisyeni, Sözleşmeli Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sözleşmeli Ziraat Teknisyeni
Nihai Başarı Listesi

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı gereğince sözleşmeli aşçı, sözleşmeli hemşire, sözleşmeli infaz ve koruma memuru, sözleşmeli et endüstri teknisyeni, sözleşmeli veteriner sağlık teknisyeni, sözleşmeli ziraat teknisyeni sınav ilanı ile;

  • Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na 1 Aşçı
  • Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na 1 Hemşire
  • Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na 10, Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na 16 olmak üzere toplam 26 Erkek İnfaz ve Koruma Memuru
  • Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na 1 Et Endüstri Teknisyeni
  • Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni
  • Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na 1 Ziraat Teknisyeni

 

pozisyonu için istihdam edilmek üzere sınav izni verilmiştir.

 

Bu itibarla :

Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince, Komisyon Başkanlığımızca 19.06.2023 tarihi ile 23.06.2023 tarihinde yapılan sözlü sınav ve mazeretli sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

Başarı durumu Başarılı-ASIL ve Başarılı-YEDEK yazan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri en geç 19.10.2023 Cuma gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

(DİPLOMA, SERTİFİKA VB. EVRAKLARIN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİRLİ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKMEKTEDİR)

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur.04.10.2023

 

Sınav Sonucu Başarılı-ASIL ve Başarılı-YEDEK Adaylardan İstenilen Belgeler:

1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi 

 

2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi) 

 

3) Terhis Belges’inin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)

 

4) 2 Adet- Mal bildirim Formu  (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

5) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak)  (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

6) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan  (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

7) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekâr Adaylar da dâhil olmak üzere)  (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  

8) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) 

 

9) 2 Adet- Nüfus Aile Kayıt Örneği, ( Anne, baba, eşi gösterir)

 

10) 2 Adet- Biyometrik Fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) 

 

11) 2 Adet- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) 

 

12) Sağlık Kurulu Raporu    

* Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir." şeklinde yazması

*ve diğer bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

*Adayların hangi unvanda atama işlemi yapılacak ise o unvana dair görev yapıp yapamayacağı sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilecektir.

 

(Örn: İlgili unvanda “yurdun her yerinde görev yapabilir." şeklinde yazması; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. “İnfaz ve Koruma Memuru, Aşçı olur”, “Teknisyen olur”, “Hemşire olur” ibarelerinin özellikle sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. )

 

      

  

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) 

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

TC Kimlik No
Doğum Yılı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Şehitler Mahallesi Kale Caddesi No:1 PK:25400 Erzurum / Oltu

Telefon

+90 442 816 22 06

+90 442 816 45 52

E-Posta

oltucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu