Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Hizmetli Nihai Başarı Listesi
30.09.2023

T.C.
OLTU ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli Zabıt Katipliği - Sözleşmeli Mübaşir -Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Sözleşmeli Hizmetli
Nihai Başarı Listesi

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli “Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı” ile;

Şenkaya Adliyesinde 2 (iki) sözleşmeli zabıt katibi

Oltu Adliyesinde 4(dört) sözleşmeli mübaşir, Şenkaya Adliyesinde 2 (iki) sözleşmeli mübaşir olmak üzere toplam 6 sözleşmeli mübaşir

Oltu Adliyesinde 3(üç) sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi

Oltu Adliyesinde 2(iki) sözleşmeli hizmetli Şenkaya Adliyesinde 1(bir) sözleşmeli hizmetli olmak üzere toplam 3(üç) sözleşmeli hizmetli

pozisyonu için istihdam edilmek üzere sınav izni verilmiştir.

 

Bu itibarla :

Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince, Komisyon Başkanlığımızca 19.06.2023 tarihi ile 23.06.2023 tarihinde yapılan sözlü sınav ve mazeretli sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

Başarı durumu Başarılı-ASIL ve Başarılı-YEDEK yazan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri en geç 13.10.2023 Cuma gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

(DİPLOMA, SERTİFİKA VB. EVRAKLARIN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİRLİ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKMEKTEDİR)

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur.30.09.2023

 

Sınav Sonucu Başarılı-ASIL ve Başarılı-YEDEK Adaylardan İstenilen Belgeler:

1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm Adaylar İçin)

 

2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi) (Tüm Adaylar İçin)

 

3) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği) (Zabıt Katipleri İçin)

 

4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için)

 

5) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)- (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları Hariç, Tüm Adaylar İçin)

 

6) 2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

8) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

9) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm Adaylar İçin) (İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

  

10) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (Tüm Adaylar İçin)

 

11) 2 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm Adaylar İçin)

 

12) 2 Adet- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için)

 

13) Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,

       a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

       b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

       c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

      d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

 

 

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) 

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

 

 

TCKN
Doğum Yılı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Şehitler Mahallesi Kale Caddesi No:1 PK:25400 Erzurum / Oltu

Telefon

+90 442 816 22 06

+90 442 816 45 52

E-Posta

oltucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu